Dopnění potlachu 2013 III

Doplnil jsem další požadovaná témata do programu únorového maráckého potlachu 2013.