Minimální krok ventilu nebo motoru

Je dán periodou procesu, v kterém je použit.