Přenos matic po Modbusu RTU s operátorskými panely Weintek

Weintek Kontaktoval mě přítel s tím, že se mu podařilo rozhodit přenos matic řídicí systém AMiT versus HMI firmy Weintek dodávané do české republiky firmou Tecon (www.tecon.cz). Dlouho jsem neaktualizoval informace ohledně laciných dotykových panelů EasyView řady MT a toto byl pro mě potřebný impulz.

   Sami víte, že na realizování akcí je minimum času a tudíž jsem jel v odzkoušeném minimu a nenapadlo mě znovu detailně prozkoušet komunikační možnosti nového SW. Protože software je komfortnější, jde tam zvolit způsob složení proměnných a měl jsem informaci o funkčnosti matic, pustil jsem se s kolegou do hlubšího testu přenosu proměnných. Je odzkoušen funkční zápis/čtení jednoduchých proměnných typu I, L, F i matic všech typů, což je velký posun oproti starší verzi konfiguračního software.
   Nástupem nového konfiguračního software EasyBuilder 8000 (je ZDARMA) se o hodně otevřeli možnosti použití tohoto panelu s řídicími systémy AMiT. Již realizované akce jdou jednoduše překlopit do nového SW s minimem úprav. Určitě stojí za to tyto grafické panely a SW vybavení vyzkoušet.