PSE

Aplikační software řídicích systémů AMiT.

Moduly DM

Nové DIN s označením DM též využívají ARION a pro parametrizaci v PSE použijeme stávající moduly DIN, liší se jen počty vstupů/výstupů. (PSP V3.33)

M-Bus komunikace

V minulých týdnech jsem řešil M-Bus komunikaci s přístroji Siemens.
V hardwarové části jsem nenarazil na žádný podstatný problém. Pozor na adresování zařízení (standardně adresa 0).
V softwarové části jsem nezaznamenal problém, až na dekódování přijatého protokolu modulem StrParse. Tento modul neumožňuje dekodování BCD v obráceném pořadí tj. 0x45 0x23 0x01 převést na hodnotu 12345, což Siemens používá. Musel jsem to přeházet do pomocné matice a tu teprve dekódovat.
Konkrétně jsem řešil komunikaci s ultrazvukovým měřičem tepla 2WR5 a impulsním adaptérem pro M-Bus označení AEW21.2. Pro podrobnosti, nebo informaci mě kontaktujte.

ON-LINE

Klávesovou zkratkou CTRL + I si vyjedete on-line proměnné ze stanice, ale matice je dlouhá a Vy ji nevidíte celou. Najeďte si na tuto matici a klepněte na mezerník. Vyjede Vám celá matice po řádcích. Nevidíte celý řádek. Opět klepněte mezerníkem a máte rozepsaný celý řádek.

DIN moduly

Upozornění: pokud vyčítáte z din modulů poruchy, nezapomeňte je zpozdit po restartu anebo je inicializovat jako OK. Po restartu je nemáte vykomunikované a skočí Vám do poruchy.

DB-Net

Používáte-li komunikaci od změny proměnné, je potřeba pamatovat, že při výpadku napájení v slavové stanici a znova naskočení je tam zapsaná stará hodnota, a pokud se v mastrovské stanici hodnota nezměnila, tak se nevykomunikuje. Proto doporučuji přidat další dva bloky dat tj. první blok pro výpadek másteru-- po výpadku napájení másteru vykomunikuj všechny proměnné od změny, druhý blok -- po naskočení komunikace slave vykomunikuj všechny proměnné od změny.

ZaREMování části programu

Pokud řešíte problém odstavení části programu, tak klasické ,,zaremování" není v PSP podporováno, ale ne jedna možnost. Tato metoda není plnohodnotná, ale když nic jiného nezbývá? Při tvorbě programu už předběžně víme, co budeme potřebovat odstavit a to pak zavřeme do podmínky IF a při odlaďování pomocným bitem odstavíme. Přišel někdo na něco lepšího?

REFACO

Pokud nepoužijete pro REFACO ovladač, tak nezapomeňte po inicializaci poslat externí hodnoty ovladače. (pokud zadáte, že vstup je externí tak po restartu čeká na zapsání externích hodnot).

SMS-S45

Pro komunikaci pomocí SMS jsem využil mobil Siemens S45. Nefunguje mi ale příjem SMS zpráv. V čem je problém? Odpověď: U tohoto telefonu se příchozí SMS zprávy ukládají nejprve do paměti mobilního telefonu a pak teprve na SIM kartu, proto je potřeba doplnit inicializační řetězec o tuto část: "+CPMS=MT,MT,MT"
Celý řetězec pak může mít např. tento tvar:
"~ATX3&C1&D2S0=0S7=90+CPMS=MT,MT,MT^M|5,OK|"
U mnohých novějších mobilních telefonů je jako první pro příchozí SMS využívána paměť telefonu, nikoliv SIM karta. Pokud vám tedy odchozí SMS fungují a příchozí nikoliv, zkuste provést výše popsanou úpravu inicializačního řetězce.
Faq - AMiT

Stránky