REFACO

Pokud vám ale nefungují ani potenciometry (lin. 0-10V), pak je třeba si zkontrolovat napájecí napětí, zda se jedná opravdu o STŘÍDAVÉ napájení a ne stejnosměrné (se kterým REFACO nepracuje správně). POZOR!!!
Děkuji panu Mlejnkovi - chytil jsem se.