Rozdíl termostat on_off versus prostorový regulátor

   Dobrý den p. Jardo. Měl bych zase jeden dotaz. Mám tu spor, vlastně sázku s kolegou a nemůžeme se dostat do stavu pravdy… Je to na Vás. Situace příklad: Kotel Junkers výkon rozpětí 5-20kW, topení do radiátorů bez termohlavic, prostorový regulátor Junkers CR 100. Bez venkovního čidla, bez ekvitermu. Tedy jen kotel-radiátory a pokojový regulátor.
   Já tvrdím, že s regulátorem tohoto typu kotel dokáže regulovat tedy přidávat a ubírat plyn na výkonu. Tedy při zatopení začne topit např na 20 kW, postupně sjede na 5 kW a zase případně přidá trochu atd., tedy reguluje. A opačně, pak tvrdím, že termostat ON/OFF jen zapne na 20 kW a topí tímto plným výkonem, dokud nedosáhne požadované teploty v pokoji. Pak vypne, čeká a dle hystereze opět zapne a jede 20 kW, a tak dokola jen 20 kW. Prostě kotel nezmoduluje.
A kolega tvrdí že kotel ve spolupráci s termostatem ON/OFF taky zmoduluje. Až prý dosáhne teploty v místnosti, tak bude zapínat/vypínat, ale už jen výkonem, který bude potřebovat.
Kdyby měl kolega pravdu, tak je vlastně úplně jedno, zda se používá dražší regulátor Junkers nebo nějaký obyčejný ON/OFF. A oba pracují stejně. Prosím, jak to je? Kdo má pravdu a vyhraje vsazenou flašku sektu. Děkuji Petr.

   Dobrý den, aby byla funkce dobře patrná popíši ji ve třech konkrétních případech:
1) S termostatem ON/OFF; výkon kondenzačního kotle 5-20kW; nastavená teplota topné vody 75°C. Tepelný výkon je zjednodušeně dán rozdílem teplot a průtokem. Průtok máme konstantní, takže záleží jen na rozdílu teplot. Nepoužijeme-li prostorový REGULÁTOR kotel moduluje jen na teplotu topné vody. Kotel po startu vyjedena na maximální výkon, protože má nízkou teplotu topné vody. Poté můžou nastat dva stavy. Prostor odebere 20kW, i když jsou tepelné ztráty například jen 5kW (je velký rozdíl mezi prostorovou a teplotou topné vody) dochází k rychlému natopení prostoru a prostorový termostat vypíná kotel (kotli říká jen jestli MŮŽE/NEMŮŽE běžet) a to ještě před tím, než dosáhne požadované teploty topné vody a tím i modulačního pásma (nezačne ubírat výkon), nebo prostor výkon neodebere a bude se snižovat teplotní rozdíl topná/vratná voda až třeba k 1°C a vlivem přebytku výkonu poroste teplota topné vody. Po dosažení požadované teploty topné vody by chtěl kotel modulovat dolů, ale přebytek je tak velký a nárůst tak rychlý, že vypíná (většinou 10°C nad požadovanou teplotu). Kotel cykluje mezi požadovanou hodnotou topné vody a (požadovaná +10°C). Některé prostorové termostaty umí například PI regulaci, kdy prodlužují mezery mezi TOP/NETOP podle rychlosti natopení prostoru, ale pořád se nezbavíme startů kotle, kde je plyn neefektivně využíván.
2) S termostatem ON/OFF; výkon kondenzačního kotle 5-20kW; nastavená teplota topné vody 45°C, nebo ekvitermní regulace. Opět při nepoužití prostorového REGULÁTORU kotel reguluje na teplotu topné vody. Kotel po startu vyjedena na maximální výkon, protože má nízkou teplotu topné vody. Protože není tak velký rozdíl mezi prostorovou a teplotou topné vody, tak prostor neodebere 20kW, nedojde tak k rychlému natopení prostoru a nejspíše dojde dříve k dosažení požadované teploty topné vody a tím i regulačního pásma. Kotel začne modulovat dolů a podle odebraného výkonu stihne/nestihne něco udělat. Všimněte si, že chování je stejné jako v prvním případě, ale pohybujeme se na nižších teplotách topné vody, což má za následek, nižší opotřebení součástí kotle, což zvyšuje životnost, nižší tepelné ztráty v distribuci tepla, ale hlavně je větší rozdíl mezi teplotou topné(vratné) vody a spalinami, takže se předá více tepla, spaliny odcházejí chladnější a tím zvyšujeme účinnost kotle (neodchází nám podstatná část výkonu bez užitku komínem), proto se snažíme o co nejnižší teplotu topné vody. Toho dosáhneme nejlépe ekvitermní regulací, která určuje teplotu topné vody podle venkovní teploty. Některé kotle ještě regulují průtok (čerpadlo), ale to už je na delší povídání.
3) Prostorový REGULÁTOR; výkon kondenzačního kotle 5-20kW; nastavená teplota topné vody 45°C, nebo ekvitermní regulace. Zde se chování liší a záleží na kotli i regulátoru. Starší regulátory s napěťovým řízením regulovali podle rozdílu nastavená/skutečná teplota v prostoru přímo výkon hořáku. Regulátory s OpenTherm komunikací opět podle rozdílu nastavená/skutečná teplota v prostoru ovlivňují požadovanou teplotu topné vody. Zde může být též prospěšná ekvitermní regulace, která udělá „základ“ pro výpočet. Některé regulátory fungují na výběru minimálního výkonu z prostorového regulátoru a výkonu pro dosažení teploty topné vody. Kotel po startu najede na předchozí (minimální) výkon a čeká co to udělá s prostorovou teplotou. Pokud nestoupá přidává výkon (PID regulace). Regulátor se snaží podle chování prostorové teploty „odhadnout“ teplotní ztráty a tomu přizpůsobit výkon hořáku. Takže pokud bude odběr tepla v prostoru jen 5kW, tak hořák by se měl ustálit na 5kW. Pro domácí použití s radiátory nejefektivnější řízení.
Závěr: Každý máte/nemáte pravdu (snad jsem to výše dostatečně vysvětlil). Vy nemáte pravdu, že kotel nezmoduluje. Zmoduluje, ale až při dosažení požadované teploty topné vody a je jen otázka, jestli to vůbec stihne (záleží na podmínkách a topném systému). On nemá pravdu, že kotel bude modulovat na potřebný výkon. Vždy se bude řídit jen teplotou topné vody.

Odesílatel: mm@seznam.cz