Skákání teplot u řídicích systémů

Popis problému + postup při hledání chyby.
Z důvodu dotazů ohledně skákání teplot NI1000 u řídicích systémů a DM modulů, podrobněji popíši postup odhalování chyby. Příčinou skákání teplot může být 1.) - rušení z vnitřku, 2.)- rušení z vnějšku rozvaděče, nebo nesprávně zapojené analogové výstupy, nebo 3.) - chyba v SW. Začnu u rušení z vnitřku rozvaděče a budu logicky postupovat, jak bych postupoval já.


1.) Různé spínané zdroje vyzařují do prostoru větší či menší množství rušení, a proto chyba může být i zde - mám dobré zkušenosti se zdroji od firmy AMiT, AXIMA. Dále to mohou být frekvenční měniče atd.
2.) Rušení z vnějšku rozvaděče - pokud se na stínění kabelů k snímačům indukuje rušení a máme špatně vydrátované GND v rozvaděči a PE spojeno s GND (výrobci rozvaděčů si s tím nedělají hlavu) je na problém hned zaděláno. Podle mého soudu správné zapojení analogových výstupů. AGND od analogových výstupů vůbec nepoužívat - příklad: servopohon napájení 24VAC+řízení 0-10V, jeden pól transformátoru 24V spojit s GND zdroje 24VDC a z tohoto uzlu jet k servopohonu - signálové a napájecí GND - možno jet i 2 vodiči (případně prodrátování GND pro analogové výstupy), druhý pól transformátoru k napájení servopohonu a JEN analogový výstup k servopohonu, AGND nezapojovat!
Zapojení v rozvaděči:
Vytvoření zemnícího uzlu rozvaděče, kde pospojíme šasi rozvaděče, doplňkové pospojení, PE přívodu, stínění kabelů a v případě problémů GND zdroje 24VDC pro napájení stanice (standardně PE a GND nepropojuji). Pokud máme dobře vytvořen PE bod - stínění a pospojení do tohoto bodu, GND bod - z bodu napájení stanice + analogové vstupy, analogové výstupy, relé a ostatní, kvalitní zdroj, tak by mělo být vše v pořádku.
Pokud tomu tak není, vyzkoušíme, jestli nám to nedělá zbytkové zvlnění PWM regulace analogových výstupů - mezi analogový výstup a AGND zapojíme kondenzátor100nF a pokud to problém nevyřeší, postupujeme dále (podrobněji popsáno ve starším článku AMiT-HW). Zkouška propojení PE a GND uzlu. Pokud nic nepomůže, zkusíme hledat v SW.
3.) Propojkami máme určeno čidlo NI1000, ale v konfiguraci V/V jste nepoužili položku NI1000 a tím není synchronizováno načítání vstupů s napájením vstupů. Pro načítání NI100 je žádoucí použít filtr 1.řádu (modul Filtr1R - časovou konstantu filtru neúměrně nezvyšovat - pohybovat se mezi 0,63 a 15s)
Závěrem: Pokud použijete kvalitní zdroj, kvalitně uděláte PE-bod a GND-bod, tak by mělo být vše v pořádku.